"vastly greater" — Słownik kolokacji angielskich

vastly greater kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko bardziej wielki
  1. vastly przysłówek + great przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    For these men to stand and fight against vastly greater numbers, they must have been brave.

    Podobne kolokacje: