"unlike books" — Słownik kolokacji angielskich

unlike books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w odróżnieniu od książek
  1. unlike przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Unlike other Japanese books of the period, they had few illustrations, and the emphasis was on the text.

    Podobne kolokacje: