"unexpected response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niespodziewana odpowiedź
  1. unexpected przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She felt Gorry reel under the impact of the unexpected response.

powered by  eTutor logo