"understand one's accent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozumieć czyjś akcent
  1. understand czasownik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But, then, she's speaking dead quickly and I can't really understand her accent too well.

    Podobne kolokacje: