"undermine trust" — Słownik kolokacji angielskich

undermine trust kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podważaj zaufanie
  1. undermine czasownik + trust rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The gaps are bound to undermine trust and arouse suspicions.

powered by  eTutor logo