"unanimous choice" — Słownik kolokacji angielskich

unanimous choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednomyślny wybór
  1. unanimous przymiotnik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The firm's design was the unanimous choice of a six-member jury.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo