Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"transmit disease" — Słownik kolokacji angielskich

transmit disease kolokacja
Popularniejsza odmiana: disease is transmitted
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przenoś chorobę
  1. transmit czasownik + disease rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The disease is only transmitted by people with active cases.

powered by  eTutor logo