"trace one's way" — Słownik kolokacji angielskich

trace one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnajdować czyjś droga
  1. trace czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A cold finger of fear traced its way along his spine.

    Podobne kolokacje: