"top finish" — Słownik kolokacji angielskich

top finish kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepszy koniec
  1. top przymiotnik + finish rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was his second of two top five finishes on the season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo