Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"top" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

top przymiotnik

top + rzeczownik
Kolokacji: 591
top official • top executive • top priority • top scorer • top floor • top player • top speed • top aide • top level • top spot • top leader • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. top priority = najwyższy priorytet top priority
5. top floor = ostatnie piętro top floor
7. top speed = maksymalna prędkość top speed
8. top aide = główny bliski współpracownik top aide
9. top level = maksymalny poziom top level
10. top spot = najwyższe miejsce top spot
11. top leader = główny przywódca top leader
12. top adviser = główny doradca top adviser
13. top job = najważniejsza praca top job
14. top hat = cylinder (kapelusz męski) top hat
15. top half = połowa szczytu top half
16. top prize = najwyższa nagroda top prize
17. top tier = najwyższa warstwa top tier
18. top officer = główny urzędnik top officer
19. top management = ścisłe kierownictwo top management
21. top rate = najwyższa stawka top rate
22. top manager = członek ścisłego kierownictwa top manager
23. top row = najwyższy rząd top row
24. top commander = główny dowódca top commander
25. top honor = najwyższy honor top honor
26. top layer = warstwa wierzchnia top layer
27. top prospect = najlepsza perspektywa top prospect
28. top model = supermodelka top model
29. top score = partytura szczytu top score
30. top post = najwyższa poczta top post
31. top rank = główny stopień top rank
32. top step = najwyższy krok top step
33. top choice = najlepszy wybór top choice
34. top drawer = górna szuflada top drawer
36. top award = najwyższa nagroda top award
37. top edge = najwyższe ostrze top edge
38. top seed = najwyżej rozstawiony zawodnik top seed
39. top dollar = duża suma pieniędzy top dollar
40. top tip = najwyższa wskazówka top tip
41. top right = najlepsze prawo top right
42. top shelf = najwyższa półka, górna półka top shelf
43. top candidate = główny kandydat top candidate
44. top pick = najwyższy wybór top pick
46. top single = szczyt bilet w jedną stronę top single
47. top athlete = główny sportowiec top athlete
48. top secret = najwyższa tajemnica top secret
49. top billing = czołowe miejsce w napisach top billing
50. Top Gun = Najwyższa Broń Top Gun
51. top seller = główny sprzedawca top seller
52. top dog = szef grupy top dog
53. top lawyer = główny prawnik top lawyer
54. top brass = wierchuszka (grupa ludzi sprawujących władzę w państwie), szefostwo, najważniejsi urzędnicy top brass
55. top producer = główny producent top producer
56. top chef = główny szef kuchni top chef
57. top deck = najwyższy pokład top deck
58. top talent = najlepszy talent top talent
59. top lieutenant = główny lejtnant top lieutenant
60. top ranking = najwyższy ranking top ranking
61. top team = największy zespół top team
62. Top Gear = Najwyższy bieg Top Gear
63. top position = najlepsza pozycja top position
64. top end = najwyższy kawałek top end
65. top form = maksymalny kształt top form
66. top finish = najlepszy koniec top finish
  • It was his second of two top five finishes on the season.
  • They had two top ten finishes, including 4th place in the women's 470.
  • He won one race and had 15 top ten finishes.
  • The 25 top ten finishes by the girls track & field team is, however, a state record.
  • The team finished 27th in points, with only six top ten finishes.
  • He had four Top 5 finishes in the classic race.
  • Ray had 14 top 25 finishes with a personal best of 23:07.
  • During the season he would post two top ten finishes and finished 26th in points.
  • Worldwide, he had just four top 10 finishes in that 26 months.
  • He won the tournament in 1990 and has a total of six top ten finishes.
67. top Democrat = najwyższy demokrata top Democrat
69. top corner = górny róg (np. obrazka) top corner
70. top line = przychody ze sprzedaży top line
71. top star = główna gwiazda top star
72. top surface = najwyższa powierzchnia top surface
73. top flight = najlepszy lot top flight
74. top price = najwyższa cena top price
75. top editor = główny redaktor top editor
76. top student = prymus, prymuska top student
77. top hit = szczyt uderzył top hit
78. top album = najwyższy album top album
79. top scientist = główny naukowiec top scientist
81. top university = największy uniwersytet top university
82. top part = ostatnia część top part
83. top artist = główny artysta top artist
84. top song = najwyższa piosenka top song
85. top school = najlepsza szkoła top school
86. top man = główny człowiek top man
87. top side = najwyższa strona top side
89. top employer = główny pracodawca top employer
90. top people = najważniejsi ludzie top people
91. top button = najwyższy guzik top button
92. top echelon = największy szczebel top echelon
93. top drug news = szczyt wiadomości narkotykowe top drug news
94. top goalscorer = główny strzelec top goalscorer
95. top university place = szczyt miejsce na uniwersytecie top university place
96. top snail = najwyższy ślimak top snail
97. top rope = najwyższa lina top rope
98. top leadership = najlepsze przywództwo top leadership
99. top restaurant = najlepsza restauracja top restaurant
100. top mark = ślad po szczycie top mark
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 100
top + przyimek
Kolokacji: 4
top of • top to • top in • top with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.