"third-place finish" — Słownik kolokacji angielskich

third-place finish kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniec trzeci-miejsce
  1. third-place przymiotnik + finish rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Last year, she bought herself a new car after her third-place finish at the world championships.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo