"to Paramount Pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: to the picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do Nadrzędnych Obrazów
  1. to przyimek + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We asked others to add to a picture of a room to show where the light was.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo