"time of release" — Słownik kolokacji angielskich

time of release kolokacja
Popularniejsza odmiana: time of one's release
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas zwolnienia
  1. release rzeczownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was only 30 at the time of his release.

    Podobne kolokacje: