"time of one's release" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z czyjś zwolnienie
  1. release rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was only 30 at the time of his release.

    Podobne kolokacje: