"time involved" — Słownik kolokacji angielskich

time involved kolokacja
Popularniejsza odmiana: involve time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas objął
  1. involve czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I mean, just the time involved - how could you ever build that thing?

    Podobne kolokacje: