"involve time" — Słownik kolokacji angielskich

involve time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij czas
  1. involve czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I mean, just the time involved - how could you ever build that thing?

    Podobne kolokacje: