"thrust one's way" — Słownik kolokacji angielskich

thrust one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pchnięcie czyjś droga
  1. thrust czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then there was a movement at the tip of the mountain and something thrust its way up through the broken metal.

    Podobne kolokacje: