"through the bag" — Słownik kolokacji angielskich

through the bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez torbę
  1. through przyimek + bag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She shot him twice in the face, right through the bag.

    Podobne kolokacje: