TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"through one's website" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie czyjś serwis internetowy
  1. through przyimek + website rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is also available through the website at a cost of $19.95 per month.