TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"from one's website" — Słownik kolokacji angielskich

from one's website kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś serwis internetowy
  1. from przyimek + website rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The show then went on to explain that more information could be found from their website.