TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"at one's website" — Słownik kolokacji angielskich

at one's website kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy czyjś serwis internetowy
  1. at przyimek + website rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Take a look at the website you are reading right now.