TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"on one's website" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "on one's website" po angielsku

  1. na stronie internetowej
    You can find it on our website. (Możesz to znaleźć na naszej stronie internetowej.)
    They published the document on their website. (Oni opublikowali dokument na ich stronie internetowej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"on one's website" — Słownik kolokacji angielskich

on one's website kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś serwis internetowy
  1. on przyimek + website rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both games have since been put back on the website.