TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"website" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

website rzeczownik

rzeczownik + website
Kolokacji: 107
BBC website • news website • company website • Website of the Telegraph Group • website of the U.S. government • Adobe website • ...
website + rzeczownik
Kolokacji: 24
website term • website owner • website design • website address • website visitor • ...
website + czasownik
Kolokacji: 71
website distinguishes • website contains • website provides • website includes • website uses • website features • website offers • ...
czasownik + website
Kolokacji: 109
use one's website • website is owned • view the BBC website • visit one's website • find on one's website • post on one's website • ...
przymiotnik + website
Kolokacji: 89
official website • personal website • new website • external website • popular website • social networking website • third-party website • ...
przyimek + website
Kolokacji: 19
on one's website • from one's website • through one's website • at one's website • via one's website • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
  • Both games have since been put back on the website.
  • Are you on the same website as the rest of us?
  • You can learn more about the history of the company on its website.
  • More can be read about the church on its website.
  • You can in fact see the whole story on my website, Leoville.com.
  • More information can be found on its website at www.goldensecuritybank.com.
  • More information can be found on her website at cancerschmancer.org.
  • Most other information can be made available on your website.
  • Information of these events can be found on its website.
  • Many of these resources can be found on our website.
5. via one's website = przez czyjś serwis internetowy via one's website
6. with one's website = z czyjś serwis internetowy with one's website
9. for websites = dla serwisów internetowych for websites
10. in websites = na serwisach internetowych in websites
11. by websites = przez serwisy internetowe by websites
12. into one's website = do czyjś serwis internetowy into one's website

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.