"through images" — Słownik kolokacji angielskich

through images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez obrazy
  1. through przyimek + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He said the translation was easier to understand because the television program provided context through its story line and images.

    Podobne kolokacje: