"threaten action" — Słownik kolokacji angielskich

threaten action kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagroź działaniu
  1. threaten czasownik + action rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What does it cost them to raise their voice and threaten action.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo