"threaten security" — Słownik kolokacji angielskich

threaten security kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagroź bezpieczeństwu
  1. threaten czasownik + security rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Nothing will threaten our security for a long time to come now."

powered by  eTutor logo