"think possible" — Słownik kolokacji angielskich

think possible kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): myśleć możliwy
  1. think czasownik + possible przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    But watching her trying to deal with it moved me more than I'd thought possible.

powered by  eTutor logo