"believe possible" — Słownik kolokacji angielskich

believe possible kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wierzyć możliwy
  1. believe czasownik + possible przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The feeling of power was like nothing he had ever experienced or would have believed possible.

powered by  eTutor logo