"that image" — Słownik kolokacji angielskich

that image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ten obraz
  1. that przyimek + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    And Romney said he wouldn't be able get that image out of his head?

    Podobne kolokacje: