"tell the court" — Słownik kolokacji angielskich

tell the court kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz sąd
  1. tell czasownik + court rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That's the one thing I have to tell the court.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo