"tell the BBC" — Słownik kolokacji angielskich

tell the BBC kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz BBC
  1. tell czasownik + BBC rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "The women representation in the local bodies is not more than two percent," she told the BBC.

    Podobne kolokacje: