"tell television" — Słownik kolokacji angielskich

tell television kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz telewizję
  1. tell czasownik + television rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "We will not give in to violence and terror on the streets," he told German television.

    Podobne kolokacje: