"tell researchers" — Słownik kolokacji angielskich

tell researchers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz pracownikom naukowym
  1. tell czasownik + researcher rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Women tells researchers they're more likely to marry a man who takes risks to help others, like rescuing a baby in a burning building.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo