ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"tell one's name" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś imię
  1. tell czasownik + name rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I do not need to tell my name to a lot of women.

    Podobne kolokacje: