"tell one's master" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's master kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś mistrz
  1. tell czasownik + master rzeczownik
    Silna kolokacja

    Going to tell his master about the eggs that were up at the Hold, was he?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo