"tell colleagues" — Słownik kolokacji angielskich

tell colleagues kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's colleagues
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz kolegom
  1. tell czasownik + colleague rzeczownik
    Silna kolokacja

    Both women said they had told colleagues at work about the course.

    Podobne kolokacje: