"tell one's colleagues" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś koledzy
  1. tell czasownik + colleague rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both women said they had told colleagues at work about the course.

    Podobne kolokacje: