"tell acquaintances" — Słownik kolokacji angielskich

tell acquaintances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz znajomym
  1. tell czasownik + acquaintance rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He told acquaintances that he would have it restored to mint condition in no time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo