ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"tell Americans" — Słownik kolokacji angielskich

tell Americans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz Amerykanom
  1. tell czasownik + American rzeczownik
    Silna kolokacja

    But government cannot just tell Americans we are all in it together; it must show them.

    Podobne kolokacje: