"teach women" — Słownik kolokacji angielskich

teach women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz kobiety
  1. teach czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    A female teacher arrives in town to teach women how to paint.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo