ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach technique" — Słownik kolokacji angielskich

teach technique kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach techniques
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głoś metodę
  1. teach czasownik + technique rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The patients must be taught practical sexual techniques by real people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo