ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach techniques" — Słownik kolokacji angielskich

teach techniques kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głoś metody
  1. teach czasownik + technique rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The patients must be taught practical sexual techniques by real people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo