"teach sciences" — Słownik kolokacji angielskich

teach sciences kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach science
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz nauk
  1. teach czasownik + science rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Within a year, he was teaching science to the entire school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo