ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"include science" — Słownik kolokacji angielskich

include science kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj naukę
  1. include czasownik + science rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Other subjects include computer studies, moral science and physical health education.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo