ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"use science" — Słownik kolokacji angielskich

use science kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie nauka
  1. use czasownik + science rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Using relevant science and technology is a key element in our response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo