ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach science" — Słownik kolokacji angielskich

teach science kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz nauki
  1. teach czasownik + science rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Within a year, he was teaching science to the entire school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo