"teach reading" — Słownik kolokacji angielskich

teach reading kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz czytanie
 1. teach czasownik + reading rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Better ways have been found to teach reading and writing.

  Podobne kolokacje:
 2. teach czasownik + read czasownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Underheim became involved in controversies in the mid-1990s about how to teach reading to children.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo