ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach poetry" — Słownik kolokacji angielskich

teach poetry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz poezję
  1. teach czasownik + poetry rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Unfortunately I had the misfortune of not being taught poetry at secondary school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo