ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach one's sons" — Słownik kolokacji angielskich

teach one's sons kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach one's son
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyć czyjś synowie
  1. teach czasownik + son rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Her husband died after trying to teach his son, but to no success.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo