"teach one's son" — Słownik kolokacji angielskich

teach one's son kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyć czyjś syn
  1. teach czasownik + son rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her husband died after trying to teach his son, but to no success.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo